Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Bảo hiểm thân tàu, 13 năm liên tiếp lỗ hơn 1.000 tỷ đồng

  • Số lần xem: 713 | Ngày: 26/02/2014

Bảo hiểm thân tàu được triển khai từ năm 2000. Hiện có 2/3 số DN bảo hiểm phi nhân thọ đang triển khai nghiệp vụ bảo hiểm này. Tổng số phí bảo hiểm gốc toàn thị trường từ 2000-2012 là 174 triệu USD, trong đó tổng số tiền bồi thường gốc toàn thị trường 2000- 2012 là 222 triệu USD, lỗ 48 triệu USD/13 năm, tương đương gần 1.008 tỷ đồng. Tỷ lệ bồi thường thực của nghiệp vụ có năm lên đến 212%, chưa kể chi phí khai thác, chi phí quản lý.

Thực trạng chung của ngành bảo hiểm thân tàu hiện nay là tình trạng nợ xấu về phí bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm giảm liên tục qua các năm do lượng tàu già tăng đáng kể, rủi ro tăng cao và khó thu xếp tái bảo hiểm với nhà tái nước ngoài.

Những vụ bồi thường tổn thất điển hình khiến doanh nghiệp bảo hiểm lao đao như: vụ bồi thường tàu Vihan 05 tại Nhật Bản vào năm 2004, số tiền bồi thường là 2,6 triệu USD; Tàu Floating Dock bị chìm do bão năm 2006, mức bồi thường là gần 17 triệu USD, tàu Vinalines Queen chìm tại Philippin năm 2011 với mức bồi thường lên đến 27 triệu USD...

Các chuyên gia bảo hiểm khẳng định: doanh nghiệp bảo hiểm đã bán bảo hiểm không đúng quy trình, mở rộng phạm vị bảo hiểm, khâu đánh giá và quản trị rủi ro trong toàn bộ chu trình bảo hiểm kém, không đưa ra yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy chuẩn vận hành tàu...

Swiss Re đưa ra lời khuyên, đã đến lúc các DN bảo hiểm cần cải thiện về tiêu chuẩn an toàn, điều kiện, điều khoản bảo hiểm của thị trường bảo hiểm thân tàu. Nhận thức về mức độ rủi ro không chỉ là tuổi tàu mà cả tiêu chuẩn vận hành tàu, đầu tư cho công tác định phí và tính phí.Cần có báo cáo giải trình lỗ riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại Việt Nam.

Tổng hợp từ webbaohiem.