Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Bảo hiểm trách nhiệm bác sỹ: Có luật sao chậm triển khai?

  • Số lần xem: 829 | Ngày: 26/02/2014

(TBTCO) - Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, tuy nhiên đến nay hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh vẫn đứng ngoài cuộc, bản thân doanh nghiệp bảo hiểm không mặn mà.

Vì sao chậm triển khai?

Trên thế giới, loại hình bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh khá phát triển, tuy nhiên ở Việt Nam loại hình bảo hiểm này chưa phát triển.

Thời gian gần đây, hàng loạt những khiếu kiện của gia đình nạn nhân về những sai sót của bác sỹ trong quá trình khám, chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến chết người, khiến bác sỹ và bệnh viện phải đứng ra thương lượng với gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều vụ thương lượng người nhà nạn nhân cho rằng không thỏa đáng, kết luận nguyên nhân không đúng khiến gia đình nạn nhân hết sức bất bình.

Câu hỏi đặt ra nếu cơ sở khám chữa bệnh có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho bác sỹ, y tá... thì việc giải quyết những khiếu kiện bồi thường, DN bảo hiểm sẽ đứng ra lo liệu và việc giải quyết khiếu nại không còn mang nặng yếu tố tình cảm, người bệnh không phải chịu thiệt thòi như hiện nay, bác sĩ và bệnh nhân yên tâm hơn trong khám, chữa bệnh. Tuy nhiên hầu hết các cơ sở tư nhân, bệnh viện không mặn mà với việc mua loại bảo hiểm này.

Lý giải về việc triển khai sản phẩm gặp nhiều khó khăn, một số chuyên gia trong ngành bảo hiểm cho rằng: các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân làm ăn chụp giật, lo ngại chi phí tăng không quan tâm đến việc mua bảo hiểm; các bệnh viện thì từ chối với lý do kinh phí bệnh viện còn khó khăn, sản phẩm bảo hiểm còn nhiều điểm chưa hợp lý như chưa đáp ứng đúng nghề nghiệp đặc thù của ngành y tế, chưa phân định rõ phần nào là tai nạn nghề nghiệp, phần nào là sự tắc trách trong thao tác hành nghề.

Liệu có thực hiện được đúng lộ trình

Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh quy định, chậm nhất là ngày 31/12/2015, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức khác mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh thời hạn quy định là 31/12/2017.

Một số chuyên gia ngành bảo hiểm cho rằng: Để đảm bảo việc triển khai bảo hiểm hiệu quả cần nâng cao nhận thức của các cơ sở y tế, sản phẩm bảo hiểm cũng cần thay đổi cho phù hợp, đồng thời Bộ Y tế, DN bảo hiểm cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh nhằm đảm bảo cho các bác sỹ yên tâm trong hoạt động nghề nghiệp và người bệnh yên tâm./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam - http://thoibaotaichinhvietnam.vn/