Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Đào tạo nghiệp vụ đại lý bảo hiểm Phú Hưng tháng 6-2013

  • Số lần xem: 735 | Ngày: 22/06/2013

Từ ngày 13/6 đến ngày 22/6/2013, Công ty cố phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) đã mở lớp đào tạo Đại lý Bảo hiểm Phi nhân thọ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng khai thác của đội ngũ tư vấn bảo hiểm, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng tham gia bảo hiểm theo tiêu chuẩn của Bộ Tài chính quy định.

Với sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên là các cán bộ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đã thu hút 31 học viên tham dự. Nội dung đào tạo gồm: Kiến thức chung về bảo hiểm; Tổng quan về thị trường bảo hiểm Việt Nam; Các sản phẩm bảo hiểm của PAC; Kỹ năng khai thác bảo hiểm và tư vấn hỗ trợ khách hàng. Cuối khóa học các học viên làm bài thi tại Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm và 26 học viên đã thi đậu kỳ thi này.

Sau đây là một số hình ảnh về khóa học đại lý:

Bao-hiem-phu-hung-dao-tao-dai-ly-13-06-2013-01

Bao-hiem-phu-hung-dao-tao-dai-ly-13-06-2013-02

Bao-hiem-phu-hung-dao-tao-dai-ly-13-06-2013-03

Bao-hiem-phu-hung-dao-tao-dai-ly-13-06-2013-04

Bao-hiem-phu-hung-dao-tao-dai-ly-13-06-2013-05

Bao-hiem-phu-hung-dao-tao-dai-ly-13-06-2013-06

Bao-hiem-phu-hung-dao-tao-dai-ly-13-06-2013-07