Bảo hiểm Đổ Vỡ Máy Móc

Bảo hiểm Đổ Vỡ Máy Móc bảo hiểm bất kỳ tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra cho các máy do các nguyên nhân như: sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, hay do bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH Đổ Vỡ Máy Móc

Giấy yêu cầu BH Đổ Vỡ Máy Móc

Quy tắc BH Đổ Vỡ Máy Móc

Bảo hiểm liên quan

 • Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng

  Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng của Phú Hưng bao gồm bảo hiểm cho thiệt hại vật chất công trình và bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt

  Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt bao gồm bảo hiểm cho những hạng mục hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Máy Móc và Thiết Bị của Chủ Thầu

  Bảo hiểm Máy Móc và Thiết Bị của Chủ Thầu bồi thường cho Người được bảo hiểm thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với hạng mục máy móc, thiết bị.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Thiết Bị Điện Tử

  Bảo hiểm Thiết Bị Điện Tử bảo hiểm cho bất kỳ thiết bị điện tử nào có tên trong danh mục thiết bị được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  bảo hiểm gián đoạn kinh doanh theo sau đỗ vỡ máy móc

  BH gián đoạn kinh doanh theo sau đổ vỡ máy móc : Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm khi hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm bị gián đoạn hay ngưng trệ do hậu quả của tai nạn của máy móc được nêu trong danh mục máy móc tham gia bảo hiểm.

  Xem chi tiết