Bảo hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển

Bảo hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển cung cấp sự bảo vệ trước các tổn thất và/hoặc thiệt hại đối với hàng hóa xảy ra trong quá trình vận chuyển được thực hiện bởi các phương tiện vận chuyển bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi thế giới. Tùy theo phương thức vận chuyển và chủng loại hàng hóa được bảo hiểm thì phạm vi bảo hiểm sẽ được thiết kế phù hợp theo nhu cầu của khách hàng:

- Bảo hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển Nội Địa

- Bảo hiểm Hàng Hóa Xuất-Nhập Khẩu

  • - Bảo hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển Hàng Không

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH hàng hoá vận chuyển

Điều khoản BH chiến tranh hàng hoá vận chuyển đường biển

Điều khoản BH đình công hàng hoá vận chuyển đường biển

Điều khoản BH đình công xăng dầu chở rời

Điều khoản BH hàng hoá vận chuyển đường biển

Điều khoản BH hàng hoá vận chuyển đường hàng không

Điều khoản BH xăng dầu chở rời -1.2.83(CL273)

Giấy yêu cầu BH hàng hoá

Quy tăc BH hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

Bảo hiểm liên quan