Bảo hiểm Hỏa Hoạn Nhà Tư Nhân

Bảo hiểm Hỏa Hoạn Nhà Tư Nhân bảo hiểm cho ngôi nhà và các trang thiết bị bên trong đối với các rủi ro chính như:

- Hỏa hoạn
- Sét đánh
- Nổ nồi hơi (chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ cho sinh hoạt, không phục vụ cho mục đích kinh doanh).

Ngoài ra, Người được bảo hiểm còn có thể lựa chọn thêm các rủi ro phụ như:

 • Nổ (không do nổ nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi)
  - Máy bay và các phương tiện hàng không khác rơi vào
  - Giông bão, lũ lụt
  - Tràn nước từ các bể chứa, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
  - Đâm va do xe cộ hay súc vật
  - Trộm cắp.

TẢI TÀI LIỆU

Giấy yêu cầu bảo hiểm

Quy tắc BH hoả hoạn nhà tư nhân

Bảo hiểm liên quan