Bảo hiểm Hoả Hoạn và Các Rủi Ro Đặc Biệt

Bảo hiểm Hoả Hoạn và Các Rủi Ro Đặc Biệt bảo hiểm cho các tổn thất vật chất bất ngờ cho tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm. Tài sản được bảo hiểm bao gồm:
- Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
- Máy móc thiết bị
- Các loại hàng hóa, vật tư, tài sản khác.

Người được bảo hiểm có thể lựa chọn các rủi ro được bảo hiểm dưới đây:

Cháy, Sét, Nổ (A)
- Nổ (B)
- Máy bay và các phương tiện hàng không khác rơi vào (C)
- Gây rối, đình công, bế xưởng (D)
- Tổn hại do hành động ác ý (E)
- Động đất hay núi lửa phun (F)
- Giông, bão (G)
- Giông, bão, lụt (H)
- Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước (I)
- Đâm va do xe cộ hay súc vật (J)

TẢI TÀI LIỆU

Quy tắc BH hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm liên quan