Bảo hiểm Máy Móc và Thiết Bị của Chủ Thầu

Bảo hiểm Máy Móc và Thiết Bị của Chủ Thầu bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với hạng mục máy móc, thiết bị hay bất kỳ các bộ phận nào của các hạng mục có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (trong khi đang hoạt động hay ngừng hoạt động, hoặc được tháo dỡ, lắp ráp nhằm mục đích lau chùi, bảo dưỡng hoặc sữa chữa) do bất cứ nguyên nhân nào khác với nguyên nhân bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH Máy Móc và Thiết Bị của Chủ Thầu

Giấy yêu cầu BH Máy Móc và Thiết Bị của Chủ Thầu

Quy tắc BH Máy Móc và Thiết Bị của Chủ Thầu

Bảo hiểm liên quan

 • Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng

  Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng của Phú Hưng bao gồm bảo hiểm cho thiệt hại vật chất công trình và bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt

  Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt bao gồm bảo hiểm cho những hạng mục hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Đổ Vỡ Máy Móc

  Bảo hiểm Đổ Vỡ Máy Móc bảo hiểm bất kỳ tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra cho các máy.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Thiết Bị Điện Tử

  Bảo hiểm Thiết Bị Điện Tử bảo hiểm cho bất kỳ thiết bị điện tử nào có tên trong danh mục thiết bị được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  bảo hiểm gián đoạn kinh doanh theo sau đỗ vỡ máy móc

  BH gián đoạn kinh doanh theo sau đổ vỡ máy móc : Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm khi hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm bị gián đoạn hay ngưng trệ do hậu quả của tai nạn của máy móc được nêu trong danh mục máy móc tham gia bảo hiểm.

  Xem chi tiết