Bảo hiểm Tai Nạn Con Người

Bảo hiểm Tai Nạn Con Người bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp (a) tử vong hoặc (b) thương tật gây ra do nguyên nhân tai nạn. Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp. 

Với sự phát triển ngày một nhanh và mạnh mẽ của xã hội hiện đại, con người được tận hưởng nhiều tiện ích hơn, đồng thời cũng đối mặt với nhiều rủi ro trong cuộc sống. Những rủi ro khi tham gia giao thông, sinh hoạt, học tập, làm việc, tham quan, du lịch… có thể làm xáo trộn cuộc sống của mỗi người nếu như không có sự chuẩn bị tài chính vững vàng.

Khi tham gia bảo hiểm tai nạn con người tại PAC, các cá nhân, gia đình có thể tìm được nguồn tài chính hỗ trợ khi tai nạn không may xảy đến.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, tham gia gói bảo hiểm tai nạn con người theo nhóm là một hình thức thể hiện sự quan tâm thiết thực nhất đối với nhân viên của mình.

Khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt các quyền lợi bảo hiểm: được bồi thường khi tử vong, thương tật do tai nạn, chi phí y tế, trợ cấp nằm viện, phẫu thuật.. và mức tiền tham gia bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình.

TẢI TÀI LIỆU

Giấy yêu cầu BH kết hợp con người

Quy tăc BH kết hợp con người 

Giấy yêu cầu BH sinh mạng cá nhân

Quy tắc BH sinh mạng cá nhân

Biểu Phí BH trách nhiệm con người (Cologne Re)

Giấy yêu cầu BH Cologne Re

Quy tắc BH trách nhiệm con người (Cologne Re)

Biểu phí tai nạn con người 24h

Giấy yêu cầu BH tai nạn con người 24h

Quy tắc BH tai nạn con ngừoi 24h

Biểu phí BH tai nạn học sinh 24h

Giấy yêu cầu BH tai nạn học sinh 24h

Quy tắc BH tai nạn học sinh 24h

Biểu phí BH tai nạn người sử dụng điện

Giấy yêu cầu BH tai nạn người sử dụng điện

Quy tắc BH tai nạn người sử dụng điện

Biểu phí BH toàn diện học sinh

Giấy yêu cầu BH toàn diện học sinh

Quy tắc BH toàn diện học sinh

Bảo hiểm liên quan