Bảo hiểm Trộm Cướp

Bảo hiểm Trộm Cướp bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất xảy ra trong thời gian bảo hiểm đối với bất kỳ tài sản để trong ngôi nhà hoặc phần ngôi nhà ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do trộm cướp có kèm theo hành động đột nhập hoặc thoát khỏi ngôi nhà bằng vũ lực hoặc các phương tiện cưỡng bức, hoặc, hành động tấn công, dùng vũ lực, hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, người làm thuê hoặc người được giao quản lý tài sản.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH trộm cướp

Giấy yêu cầu BH trộm cướp

Quy tâc BH trộm cướp

Bảo hiểm liên quan

 • Bảo hiểm Tiền

  Bảo hiểm Tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm hay người đại diện được ủy quyền những mất mát, thiệt hại về tiền do bị cướp trong quá trình vận chuyển bằng xe ô tô trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Lòng Trung Thành

  Bảo hiểm Lòng Trung Thành bồi thường những tổn thất về tiền bạc hay hàng hóa mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu phát sinh từ hành động cố ý hay hành động gian lận hay không trung thực.

  Xem chi tiết

  bảo hiểm bồi thường giải thưởng

  BH bồi thường giải thưởng : Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm chi phí giải thưởng mà Người được bảo hiểm đã trao cho người thắng giải được quy định trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm.BH bồi thường giải thưởng : Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm chi phí giải thưởng mà Người được bảo hiểm đã trao cho người thắng giải được quy định trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm.

  Xem chi tiết