BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ NGÀY CÀNG TĂNG

Trong hai năm gần đây, nhiều vụ cháy lớn đã diễn ra tại nhiều nơi ở Việt Nam, có thể kể đến như cháy nhà máy Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam ở quận Bình Tân TPHCM, cháy Trung tâm thương mại Hải Dương, chợ trái cây Thạnh Trị - Tiền Giang, và mới đây nhất là cháy nhà máy của công ty Diana ở Bắc Ninh.
Việc bồi thường cháy nổ cho các hợp đồng bảo hiểm của các công ty theo đó cũng tăng lên, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.
Nhìn vào số liệu thống kê các quý của năm 2012 và 2013 trích từ các bản báo cáo của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam có thể thấy tỷ lệ bồi thường (số tiền đã giải quyết bồi thường/doanh thu phí bảo hiểm) đã liên tục tăng lên qua từng quý. Số này là số tiền bồi thường đã trả, chưa tính dự phòng bồi thường của các công ty.

pac-bai-1.jpg

Ngay từ cuối năm 2012, Hiệp hội bảo hiểm đã đưa ra các khuyến cáo đối với doanh nghiệp bảo hiểm như : nguy cơ cháy nổ ngày càng cao đối với một số cơ sở sản xuất kinh doanh do thiếu mặt bằng nên chứa cả nguyên vật liệu thành phẩm và bán thành phẩm ngay tại xưởng sản xuất ; nhiều đối tượng bảo hiểm thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhưng không được cấp giấy chứng nhận an toàn Phòng cháy chữa cháy đã chuyển sang mua bảo hiểm tự nguyện để hưởng phí bảo hiểm thấp hơn; doanh nghiệp bảo hiểm cần chấn chỉnh lại quy tắc, điều khoản hoặc khâu tái bảo hiểm.
Về phía các công ty bảo hiểm, ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Pjico, cho biết hiện nay không chỉ công ty ông mà các công ty khác cũng đã xem xét việc điều chỉnh tăng phí, tăng mức khấu trừ (mức thiệt hại mà chủ tài sản phải chịu) cũng như sàng lọc bớt các khách hàng có nguy cơ cháy nổ cao.

Tổng hợp từ Thời báo Kinh tế SG online – www.thesaigontimes.vn

Tin tức liên quan