Chính sách thay đổi thông tin

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

I. YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN

Khi có yêu cầu thay đổi các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Phú Hưng theo một trong những cách sau:

  1. Cách 1: Bấm vào mục “Liên hệ” trên Website Phú Hưng (https://www.pacvn.vn/lien-he) và cung cấp thông tin
  2. Cách 2: Gửi email cho Phú Hưng theo địa chỉ email info@pacvn.vn và cung cấp thông tin
  3. Cách 3: Gọi hotline số 0899 888 018
  4. Cách 4: Liên hệ trực tiếp tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Văn phòng kinh doanh của Phú Hưng

II. YÊU CẦU HỦY/ CHẤM DỨT/ HOÀN TRẢ BẢO HIỂM

Các yêu cầu hủy/chấm dứt/hoàn trả bảo hiểm phải tuân thủ theo quy định Pháp luật và Quy tắc bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc các Sửa đổi bổ sung của loại hình bảo hiểm mà Quý khách hàng đã tham gia.

Tin tức liên quan