ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG  

--o0o--

Vui lòng đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018

- Thời gian

09:30 ngày 18 tháng 07 năm 2018  

- Địa điểm

Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

- Nội dung

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

 

Xin Quý Cổ đông vui lòng tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Tải thư mời

Tin tức liên quan