ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG  

--o0o--

Kính gửi: Quý Cổ đông                            

Vui lòng đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  • Thời gian: 09:30 ngày 23 tháng 04 năm 2021.  
  • Địa điểm: Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM.
  • Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính mời Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.                                                                                               

Tải thư mời

Tin tức liên quan