ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG  

--o0o--

Kính gửi: Quý Cổ đông                            

Vui lòng đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  • Thời gian: 09:00 ngày 26 tháng 04 năm 2024.  
  • Địa điểm: Tầng 22, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM.
  • Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính mời Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.                                                                                               

Tải thư mời

Tin tức liên quan