DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM HẾT THỜI CHẠY ĐUA DOANH SỐ

Trước đây, các doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt bằng mọi giá để kéo doanh thu về như giảm phí, mở rộng điều kiện điều khoản, thậm chí mở rộng cả phạm vi bảo hiểm... Điều này kết hợp với việc giá cả phụ tùng và chi phí sửa chữa, chi phí y tế gia tăng đã làm cho tỷ lệ bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cao và điều tất yếu là rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm bị lỗ nghiệp vụ.

Nhận thức rõ tồn tại này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1826/2012/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm" để đưa thị trường bảo hiểm phát triển bền vững và lành mạnh hơn.

Điểm nổi bật trong đề án trên là việc phân loại các doanh nghiệp bảo hiểm thành 4 nhóm theo mức độ giảm dần, trong đó nhóm 1 là các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh tốt nhất, nhóm 3, 4 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động không hiệu quả và rất có thể sẽ bị kiểm tra, tiến đến phá sản...

Việc chia nhóm này giúp các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước nhìn nhận được chính xác năng lực và mức độ an toàn của các doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó có cơ sở để lựa chọn chính xác cho mình một nơi đáng tin cậy.

Ngày nay, khách hàng luôn ý thức được tầm quan trọng của việc lựa chọn cho mình một doanh nghiệp bảo hiểm uy tín, năng lực để đặt niềm tin trước những hiểm họa luôn rình rập quanh mình.

 pac-doanh-nghiep-het-chay-dua.jpg

Việc khẳng định được vị thế và thương hiệu trên thị trường xuất phát từ chính nội lực, năng lực cạnh tranh của mỗi công ty - đó cũng là điều cốt lõi mang lại cả hiệu quả kinh doanh và niềm tin nơi khách hàng.

Tổng hợp từ baodautu.vn

Tin tức liên quan