ĐỔI MỚI BẢO HIỂM, VẪN CÒN RÀO CẢN

(ĐTCK) Trong những năm qua, hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã từng bước được hoàn thiện. Nhờ vậy, thị trường bảo hiểm đã có những bước tiến lớn, cung cấp đa dạng hơn sản phẩm phòng ngừa rủi ro cho khách hàng.

4 rào cản của thị trường bảo hiểm

Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm vẫn tồn tại nhiều vấn đề và đây đang là những rào cản, thách thức cho sự phát triển của thị trường này.

Thứ nhất, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh diễn ra khá phổ biến. Việc mở rộng điều khoản điều kiện bảo hiểm hay hạ phí bảo hiểm xuống dưới mức an toàn ở một số DN bảo hiểm đã dẫn tới tình trạng chậm trễ, dây dưa bồi thường hoặc không có khả năng thanh toán tiền bồi thường cho khách hàng.

Thứ hai, thị trường chưa có dữ liệu thống kê phục vụ cho tính phí bảo hiểm, quản trị rủi ro với từng nhóm khách hàng và đối tượng được bảo hiểm để hạn chế tổn thất.

Thứ ba, tình trạng tranh chấp, lôi kéo nhân sự có chuyên môn kỹ thuật, trình độ quản trị điều hành DN bảo hiểm vẫn chưa có biện pháp xử lý. Nhiều DN bảo hiểm bị đối thủ lôi kéo đội ngũ nhân sự cấp cao bị mất đi thế mạnh cạnh tranh, ảnh hưởng trầm trọng đến hoạt động kinh doanh.

Thứ tư, trục lợi bảo hiểm ngày càng diễn biến tinh vi, phức tạp, trong khi pháp luật lại chưa có chế tài xử lý đối với hành vi trục lợi này. Nếu DN bảo hiểm phát hiện được hành vi trục lợi thì chỉ có thể từ chối bồi thường.

Để hạn chế tình trạng này, đảm bảo an toàn hoạt động cho DN bảo hiểm, cần phải có hình thức xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Ngoài ra thói quen đòi tiền hoa hồng khi mua bảo hiểm của các DN có vốn nhà nước, tổ chức xã hội sử dụng ngân sách nhà nước mua bảo hiểm làm cho gia tăng chi phí khai thác, tạo ra hành vi tham nhũng vẫn chưa ngăn chặn được.

Nguồn:tinnhanhchungkhoan.vn

Tin tức liên quan