ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DNBH, CÁCH NÀO?

Để phát triển bền vững, các DN bảo hiểm cần lấy khách hàng là trung tâm, mọi hoạt động đều phải hướng về khách hàng.

Gần đây, đã có nhiều DN bảo hiểm tách khai thác, giám định, bồi thường thành những bộ phận riêng biệt như mô hình tổ chức tiên tiến nước ngoài, nhưng mô hình này chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. Nước ngoài bán bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu qua đại lý và môi giới không thay đổi điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm. Cách làm này sẽ làm cho bộ phận giám định bồi thường giải quyết công việc một cách máy móc, vô cảm, xa rời khách hàng và dẫn đến bộ phận khai thác không tái tục được hợp đồng.

Các chính sách chăm sóc khách hàng, giảm phí bảo hiểm khi tái tục hợp đồng nhiều năm liên tục, thưởng cho khách hàng nhiều năm không để xảy ra tổn thất, trợ cấp một phần kinh phí cho khách hàng làm công tác đề phòng hạn chế tổn thất, hỗ trợ nhân đạo khi khách hàng bị thiệt hại không thuộc phạm vi bảo hiểm là cần thiết, để xây dựng lực lượng khách hàng truyền thống của DN bảo hiểm.

Bên cạnh đó, DN bảo hiểm cần tăng năng lực cạnh tranh bằng sự khác biệt về sản phẩm. Tái cơ cấu tài chính, đầu tư tài chính, mạng lưới phân phối, mô hình quản trị điều hành, mô hình và phạm vi hoạt động phân cấp quản lý của chi nhánh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, cần xây dựng và công khai minh bạch quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm, quy trình khai thác giám định bồi thường, chế độ chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng, hồ sơ thủ tục yêu cầu bồi thường, phòng chống trục lợi bảo hiểm, kiểm soát và kiểm toán nội bộ để tránh sự chồng chéo nhiệm vụ, trách nhiệm của nhân viên trong công ty hoặc gây nhũng nhiễu, phiền phức cho khách hàng.

Nguồn:tinnhanhchungkhoan.vn

Tin tức liên quan