GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Báo cáo: Phó Tổng Giám đốc và/hoặc Tổng Giám đốc

Phòng ban: Phòng Kinh doanh Nội địa

Số lượng: 2 (1 vị trí ở Hồ Chí Minh, 1 vị trí ở Cần Thơ)

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan

- Kinh nghiệm trên 3 năm tại các vị trí tương đương

- Am hiểu thị trường kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam

- Ngoại ngữ: tiếng Anh

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển nhóm

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

- Khả năng chịu áp lực công việc cao

Chức năng và nhiệm vụ :

- Làm việc chặt chẽ với các phòng/ban liên quan để lập ngân sách hàng năm và dự báo dài hạn, các chiến lược kinh doanh và marketing, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị theo sản phẩm và kênh bán hàng

- Phối hợp với phòng Kế hoạch, phòng PR & Marketing để thiết kế những sản phẩm đổi mới, phù hợp với nhu cầu khách hàng thuộc những phân khúc thị trường khác nhau

- Giám sát tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh, đảm bảo doanh thu tổng thể Phòng/Ban phụ trách đạt được doanh thu hàng tháng, quý và hàng năm

- Hướng dẫn và đào tạo lực lượng bán hàng cho hội sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng giao dịch

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo các hoạt động và kết quả kinh doanh hàng tháng, quý năm. Phân tích hiệu suất của các nghiệp vụ bảo hiểm, hiệu suất bồi thường và các chi phí phát sinh. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến tổn thất kinh doanh liên quan đến Phòng/Ban phụ trách

- Phối hợp với phòng Kế hoạch quản lý và mở rộng mạng lưới đại lý bảo hiểm

- Phối hợp với phòng Xét nhận bảo hiểm và phòng Bồi thường để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp về phòng chống tổn thất

- Liên lạc với phòng Xét nhận bảo hiểm và phòng Tái bảo hiểm để đảm bảo bảng báo giá, những điều khoản bảo hiểm, điều khoản bổ sung và giấy chứng nhận bảo hiểm cung cấp cho khách hàng đúng thời hạn

- Cung cấp thông tin thị trường cho các khách hàng hiện tại và tăng cường kiến thức của họ về sự cần thiết của bảo hiểm cũng như những loại hình bảo hiểm bắt buộc cho hoạt động kinh doanh của họ, bảo đảm tỷ lệ tái tục cao

- Liên lạc với phòng bồi thường và phòng tài chính để đảm bảo rằng tất cả những yêu cầu bồi thường đã được thanh toán hợp lý và 
kịp thời

- Thực hiện các nhiệm vụ và công việc khác được phân công bởi Ban Lãnh đạo

Apply CV: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm