HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ PCCC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ PCCC  TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Hiện nay ý thức PCCC của người dân đã tăng cao, tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ vẫn chưa biết cách sử dụng các thiết bị PCCC, hãy cùng Bảo hiểm Phú Hưng tìm hiểu để kịp thời sử dụng khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp.

Cac buoc chua chay-02.jpgCac buoc chua chay-03.jpgCac buoc chua chay-04.jpg 

Nguồn : PMH Magazine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tin tức liên quan