Nhân viên Bồi thường

Claim Associate-01.jpg

Báo cáo: Phó phòng/ Trưởng phòng Giám định & Bồi thường

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Ứng viên mới tốt nghiệp hay có kinh nghiệm

Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan, kiến thức chuyên môn về bảo hiểm và các chứng chỉ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Kỹ năng: tiếng Anh và kỹ năng tin học

Có trách nhiệm, cẩn thận và trung thực

Chức năng và nhiệm vụ:

Tiến hành quy trình giải quyết bồi thường đối với các hồ sơ bồi thường xe và các hồ sơ bồi thường khác có liên quan

Phụ trách các công tác và quy trình bồi thường

Thiết lập và theo dõi các hồ sơ bồi thường

Phối hợp với các Phòng Xét nhận bảo hiểm, Kinh doanh,Tài chính và Tái bảo hiểm trong việc xử lý các yêu cầu trong công tác giải quyết bồi thường

Hỗ trợ nghiệp vụ cho các Phòng Kinh doanh và các Phòng/ Bộ phận có liên quan khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm