NHÂN VIÊN GIÁM ĐỊNH RỦI RO

Báo cáo: Trưởng phòng Xét nhận bảo hiểm

Yêu cầu công việc:

- Ưu tiên Nam, tốt nghiệp các ngành Bảo hiểm, Kinh doanh, Kỹ sư công nghệ, Thống kê, Tài chính, Luật

- Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương

- Am hiểu sâu kiến thức về bảo hiểm phi nhân thọ, hiểu biết về Luật và các quy định về Bảo hiểm

- Thông thạo tiếng Anh

- Thành thạo kỹ năng tin học

- Chủ động và có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Nhiệm vụ chính:

- Thực hiện giám định các vị trí, địa điểm theo yêu cầu  

- Đưa ra các kiến nghị, đề xuất để cải thiện và giảm thiểu rủi ro.

- Tham mưu, tư vấn cho cấp trên trong việc quản lý và phòng chống tổn thất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trênTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm