NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Báo cáo: Phó phòng/ Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

Phòng ban: Kiểm soát nội bộ

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Hiểu biết Luật bảo hiểm và các Quy định có liên quan

- Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm về Kiểm soát nội bộ, bảo hiểm

- Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm

- Chịu được áp lực công việc

- Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

- Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận, có trách nhiệm 

- Thông thạo tiếng Anh và kỹ năng tin học

 Chức năng và nhiệm vụ:

Thực hiện công tác Kiểm tra, kiểm soát tất cả các Phòng/bộ phận theo nội dung kiểm tra, kiểm soát đã được phê duyệt

- Tiến hành đánh giá rủi ro các các Phòng/đơn vị theo lịch trình

- Tiến hành một số công tác kiểm tra, đánh giá hoặc các nhiệm vụ khác được yêu cầu bởi Quản lý

- Thực hiện các báo cáo định kỳ về việc tuân thủ quy chế quản lý nội bộ trong công ty

- Các nhiệm vụ và chức năng khác theo sự phân công của Trưởng phòng và cấp trên.Tin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm