Nhân viên Lễ tân – Hành chính

Receptionist-01.jpg

Báo cáo: Trưởng phòng Hành chính

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch khách sạn, hành chính nhân sự, hoặc các ngành có liên quan

Tiếng Anh giao tiếp

Thái độ hòa nhã, lịch sự và chuyên nghiệp

Cẩn thận và chú ý đến chi tiết khi làm việc liên quan giấy tờ

  • Kỹ năng nghe nói điện thoại, kỹ năng chào hỏi, đón tiếp

Chức năng và nhiệm vụ:

Nhận và chuyển cuộc gọi, ghi lại tin nhắn và chuyển đến người nhận

Nhận đăng ký sử dụng xe ô tô (ngày và giờ khởi hành, người yêu cầu, địa điểm công tác bên ngoài/phòng ban, chữ ký của Trưởng bộ phận), sau đó sắp xếp xe cho người yêu cầu và gọi thông báo tài xế

Theo dõi, kiểm tra, nhận, chuyển công văn, thư từ, tài liệu, bưu phẩm đến/đi và chịu trách nhiệm chuyển công văn, thư từ, tài liệu, bưu phẩm đến các bộ phận kịp thời theo quy định hiện hành

Kiểm tra thư thường xuyên và phân phát đến các phòng ban liên quan; trình thư hoặc gói bưu phẩm cho GĐTC trước khi chuyển phát đến người nhận (hai lần một ngày)

Nhận đăng ký văn phòng phẩm từ các phòng ban; tổng hợp lại và báo cáo danh sách lên Trưởng phòng; đặt và kiểm tra các loại văn phòng phẩm từ cửa hàng; chuyển văn phòng phẩm đến các phòng ban

Tổng hợp hóa đơn và chứng từ để thanh toán: điện, mạng, điện thoại, thuê văn phòng, thuê xe, văn phòng phẩm, và các thanh toán khác cho các căn hộ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm