NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Báo cáo đến: Trưởng / Phó phòng Nghiệp vụ của Chi nhánh Hà Nội và/ hoặc Trụ sở chính

Yêu cầu công việc: 

 • Tốt nghiệp các ngành Bảo hiểm, Kinh doanh, Kỹ sư công nghệ, Thống kê, Tài chính, Luật
 • Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức về bảo hiểm phi nhân thọ, hiểu biết về Luật và các quy định về Bảo hiểm
 • Thông thạo tiếng Anh
 • Thành thạo kỹ năng tin học
 • Chủ động và có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Nhiệm vụ chính

 • Thực hiện xét nhận bảo hiểm các nghiệp vụ bảo hiểm trong phân cấp của chi nhánh theo pháp luật và qui định hiện hành của Công ty;

  Phối hợp với phòng Nghiệp vụ tại Trụ sở chính thực hiện xét nhận bảo hiểm các nghiệp vụ bảo hiểm trên phân cấp của Chi nhánh và các công việc khác liên quan đến xét nhận bảo hiểm;

  Trả lời, hướng dẫn và giải thích quy tắc bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm, quy định, quy trình xét nhận bảo hiểm cho Nhân viên kinh doanh;

  Công tác soạn thảo văn bản: bao gồm các tờ trình, đề xuất…;

  Phối hợp với các Phòng chức năng kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện theo các quy định của Pháp luật và của Công ty đối với hoạt động xét nhận bảo hiểm;

  Quản lý và theo dõi báo giá, đơn bảo hiểm, sửa đổi bổ sung và các hồ sơ khác có liên quan đến nhiệm vụ công việc phụ trách;

  Thu thập thông tin thị trường và đưa ra các kiến nghị cần thiết trong quản lý xét nhận bảo hiểm.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên.

  Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vn


Tin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm