Nhân viên Tái bảo hiểm

Reinsurance-01.jpg

Báo cáo: Trưởng bộ phận/ Trưởng phòng

Yêu cầu công việc:

  • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính và các ngành có liên quan
  • Kinh nghiệm tối thiểu: không yêu cầu (có kiến thức/ kinh nghiệm về bảo hiểm và tái bảo hiểm là một ưu thế)

Thông thạo tiếng Anh

  • Thành thạo kỹ năng tin học

Có thể làm việc nhóm và giao tiếp tốt với đối tác

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao

  • Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và năng động

Chức năng và nhiệm vụ:

Thu xếp nhượng tái bảo hiểm (cố định và tạm thời) và làm chứng từ liên quan cho nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản, Hàng hải. Hỗ trợ các nghiệp vụ khác (Xe cơ giới và Hỗn hợp) khi cần thiết

Nhập liệu thông tin các dịch vụ nhận tái bảo hiểm tạm thời và bản thanh toán tái bảo hiểm cố định vào phần mềm hệ thống

Làm báo cáo số liệu, báo cáo phân tích hỗ trợ tái tục hợp đồng nhận nhượng tái bảo hiểm cố định

  • Phối hợp tốt với các phòng ban và đối tác liên quan để giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc
  • Tuân thủ chính sách kinh doanh, quy chế và quy định của công ty
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm