Nhân viên Xét nhận bảo hiểm

Underwriting-01.jpg

Báo cáo: Trưởng phòng Xét nhận bảo hiểm

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp các ngành Bảo hiểm, Kinh doanh, Kỹ sư công nghệ, Thống kê, Tài chính, Luật

Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương

Am hiểu sâu kiến thức về bảo hiểm phi nhân thọ, hiểu biết về Luật và các quy định về Bảo hiểm

Thông thạo tiếng Anh

Thành thạo kỹ năng tin học

Chủ động và có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Chức năng và nhiệm vụ:

Kiểm tra và chuẩn bị báo giá lựa chọn các hợp đồng bảo hiểm có lợi nhuận dựa trên các tiêu chí đánh giá rủi ro sản phẩm, đưa ra báo giá và phát hành hợp đồng bảo hiểm

Thực hiện xét nhận bảo hiểm các nghiệp vụ bảo hiểm theo pháp luật và qui định hiện hành của Công ty

Làm việc với các Phòng/ Bộ phận có liên quan để chuẩn bị xét nhận bảo hiểm, báo giá phí bảo hiểm dựa vào kết quả đánh giá rủi ro, phân quyền xét nhận bảo hiểm và các quy tắc và điều khoản bảo hiểm

Trả lời, hướng dẫn và giải thích quy tắc bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm, quy định, quy trình xét nhận bảo hiểm cho Nhân viên kinh doanh

Thu thập thông tin thị trường và đưa ra các kiến nghị cần thiết trong quản lý xét nhận bảo hiểm

Nghiên cứu và triển khai các sản phẩm bảo hiểm mới

Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm