Phó phòng Kinh doanh

Báo cáo: Trưởng phòng Kinh doanh

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan

Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong lĩnh vực bảo hiểm, ưu tiên bảo hiểm phi nhân thọ

Ngoại ngữ: tiếng Anh, biết tiếng Hoa là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và bán hàng tốt

Khả năng lãnh đạo, hỗ trợ và động viên nhân viên

Khả năng chịu áp lực công việc cao

Chức năng và nhiệm vụ:

1.Phát triển kinh doanh:

Làm việc chặt chẽ với Trưởng phòng, Phó Giám đốc Kinh doanh và Tổng Giám Đốc để củng cố thông tin và áp dụng chiến lược nhằm lấy được những dịch vụ bảo hiểm từ các khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ Trưởng phòng / Phó Giám đốc kinh doanh trong các hoạt động khai thác kinh doanh.

Quản lý, cập nhật phần mềm kinh doanh.

Tham dự các chương trình đào tạo, hội thảo liên quan đến phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm phát triển năng lực của nhân viên.

2.Dịch vụ khách hàng:

Đảm bảo mọi khách hàng hiện tại được chăm sóc tốt và các câu hỏi của họ đều được trả lời một cách thỏa đáng.

Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ.

Phối hợp với Phòng Bồi thường để đảm bảo tổn thất của khách hàng sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng và kịp thời.

  • 3.Hợp tác và phối hợp nội bộ:

Theo dõi và quản lý Nhân viên Kinh doanh trong việc phối hợp với Phòng Kế toán để chi trả hoa hồng đại lý hoặc chi phí môi giới đến nhân viên kinh doanh kịp thời.

Theo dõi và quản lý việc chuyển phí bảo hiểm và thuế cho Phòng Kế toán.

Phối hợp với Phòng Giám định & Bồi thường và bộ phận Kế toán để đảm bảo việc thực hiện trả tiền bồi thường trong một thời gian hợp lý.

Phối hợp với Phòng Xét nhận bảo hiểm và Phòng Tái bảo hiểm để đảm bảo các bảng chào phí, hợp đồng bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, ấn chỉ sẽ được chuẩn bị và giao đến khách hàng kịp thời.

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm