THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG E-VOUCHER TRÊN ỨNG DỤNG LIVIN PMH APP

THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN

  • Áp dụng cho thời hạn bảo hiểm từ 02 năm trở lên và bao gồm cả người ngồi trên xe.
  • Mỗi E-voucher sử dụng thanh toán cho 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trong trường hợp thời hạn bảo hiểm là 03 năm, khách hàng được sử dụng 02 E-voucher trên 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • E-voucher này chỉ sử dụng được 01 lần và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Không áp dụng E-voucher cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Hạn sử dụng: 14/05/2022
  • Hướng dẫn sử dụng E-voucher tại đây: https://www.pacvn.vn/huong-dan-su-dung-e-voucher-83

Tin tức liên quan