THÔNG BÁO SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

 Số:  ....../21/TB-HC                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2021

 

THÔNG BÁO

 (V/v: Sử dụng chữ ký số của Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng)

 

         Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý đối tác và các bên có liên quan

         Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (“Phú Hưng”) xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng, Quý đối tác đã hợp tác và sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với xu thế cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày càng phát triển, Phú Hưng trân trong thông báo về việc áp dụng chữ ký số trong các giao dịch với Quý Khách hàng, Quý đối tác nhằm đảm bảo an toàn cho Quý khách hàng, Quý đối tác, bảo mật thông tin cũng như giảm thiểu thời gian giao dịch, cụ thể như sau:

  1. Những văn bản có sử dụng chữ ký số của Phú Hưng.

Chữ ký số của Phú Hưng được sử dụng khi phát hành các hồ sơ bảo hiểm cho tất cả Khách hàng của Phú Hưng (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản như: Bản chào phí bảo hiểm, Bản tóm lược Hợp đồng bảo hiểm, Thông báo thu phí bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Điều khoản sửa đổi bổ sung Hợp đồng bảo hiểm, các thông báo, văn bản khác liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm) và/hoặc khi Phú Hưng ký kết các giao dịch, hợp đồng với Quý đối tác và/hoặc khi Phú Hưng phát hành các tài liệu, văn bản khác nhân danh Phú Hưng… (sau đây được gọi chung là “Văn bản”).

  1. Hình thức tồn tại của Văn bản có chữ ký số của Phú Hưng.

Tất cả những Văn bản phát hành có chữ số của Phú Hưng sẽ tồn tại dưới dạng tệp tin có định dạng PDF và tệp tin này có màu sắc rõ ràng.

  1. Giá trị pháp lý của chữ ký số của Phú Hưng.

Khoản 1 và 2 Điều 8 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính Phủ về giá trị pháp lý của chữ ký số có quy định như sau:

“Điều 8. Giá trị pháp lý của chữ ký số

  1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.
  2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.”

(phần gạch dưới là phần cần được nhấn mạnh)

Thực hiện theo quy định nói trên, để có thể sử dụng chữ ký số, Phú Hưng đã mua và sử dụng dịch vụ chữ ký số công cộng được cung cấp hợp pháp bởi Công ty cổ phần chữ ký số Vi Na (Vina-CA) và đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số Vina-CA (Bản sao của giấy chứng nhận được đính kèm theo Thông báo này).

Như vậy, các Văn bản ký bằng chữ ký số của Phú Hưng có giá trị pháp lý tương đương với Văn bản được ký bằng chữ ký sống (ký trực tiếp bằng tay) và đóng dấu bằng con dấu của Phú Hưng như thông thường.

  1. Giá trị pháp lý của bản chụp chữ ký Tổng Giám đốc và con dấu Phú Hưng trong tất cả các Văn bản.

Trong mỗi Văn bản, Phú Hưng đồng thời sử dụng bản chụp chữ ký của Tổng Giám đốc và con dấu của Phú Hưng. Phú Hưng khẳng định rằng việc sử dụng bản chụp chữ ký và con dấu này chỉ mang ý nghĩa trực quan cho Quý khách hàng, Quý đối tác và hoàn toàn không làm thay đổi giá trị pháp lý của chữ ký số của Phú Hưng.

  1. Nhận biết chữ ký số do Phú Hưng phát hành.

Quý Khách hàng, Quý đối tác vui lòng tham khảo Bảng hướng dẫn kiểm tra các thông tin liên quan đến chữ ký số được đính kèm theo Thông báo này.

  1. Hiệu lực của chữ ký được ký và con dấu được đóng theo cách thông thường.

Việc sử dụng chữ ký số của Phú Hưng trong việc phát hành các Văn bản không làm thay đổi hay ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của chữ ký được ký và được đóng dấu theo cách thông thường (hay thường được gọi là ký và đóng dấu “sống”) bởi người có thẩm quyền của Phú Hưng.

  1. Thời gian áp dụng.

Việc sử dụng chữ ký số của Phú Hưng sẽ áp dụng kể từ ngày 21/07/2021.

Bằng Thông báo này, Phú Hưng hy vọng rằng Quý Khách hàng và Quý đối tác sẽ trải nghiệm nhiều thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch với Phú Hưng.

Trong trường hợp cần thêm thông tin khác, Quý Khách hàng, Quý đối tác vui lòng liên hệ với Phú Hưng qua số điện thoại: 028.5413 5966 - 0899 888 018 để được hỗ trợ.

 

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      Lưu Phòng HC.

    

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

 TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

  Lu, Chao-Chuan

 Tham khảo thêm: tải về

Tin tức liên quan