THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

 Số / No.:        /23/TB-HC                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

 

Kính gửi: Quý Đối Tác, Khách Hàng

To: Partners and Customers

 

Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (“Phú Hưng”) xin chân thành cảm ơn Quý đối tác, Khách Hàng đã hợp tác với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Phu Hung Assurance Corporation (“PAC”) respectfully express our greetings and thanks for your strong cooperation and support so far.

Chúng tôi xin thông báo đến Quý Đối tác, Khách hàng về việc thay đổi địa chỉ Công ty bắt đầu từ ngày 24/10/2023, cụ thể như sau:

We would like to inform about the change of PAC’s address starting from October 24, 2023, details as follows:

  • Địa chỉ cũ: Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Previous address: 4F, CR3-04A, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

  • Địa chỉ mới: Tầng 22, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

New address: 22F, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

 

Trân trọng.

Sincerely,

 

    

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR

 

(đã ký) 

 

Lu, Chao-Chuan

 

Tin tức liên quan