Trợ lý Kinh doanh

Sales Admin-01.jpg

Báo cáo:Trưởng bộ phận / Phó/ Trưởng phòng

Yêu cầu công việc:

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Ưu tiên có kinh nghiệm làm báo cáo

Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt và ham muốn học hỏi

Khả năng chịu áp lực công việc cao

Hiểu biết và kinh nghiệm về bảo hiểm phi nhân thọ là một lợi thế

Chức năng và nhiệm vụ:

Chuẩn bị báo cáo về hoạt động kinh doanh, tham dự buổi họp định kỳ hoặc đột xuất, nhận nhiệm vụ được giao từ Trưởng bộ phận/ Phó phòng/ Trưởng phòng

Hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại các Phòng Kinh doanh

Biên, phiên dịch các tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

Phiên dịch cho các buổi họp của cấp trên

Tham dự các chương trình đào tạo, hội thảo liên quan đến phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm phát triển năng lực của nhân viên

Đảm bảo mọi khách hàng hiện tại của các Phòng Kinh doanh được chăm sóc tốt và các câu hỏi của họ đều được trả lời một cách thỏa đáng

Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ

Tiến hành các công việc khác và nhiệm vụ được giao theo sự phân công của cấp trên

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Kinh doanh TP Hồ Chí Minh 31/12/2023 Xem thêm
2 Trưởng bộ phận KInh doanh TP Hồ Chí Minh 31/12/2023 Xem thêm
3 Kỹ sư dữ liệu TP Hồ Chí Minh 15/05/2023 Xem thêm
4 Nhân viên phân tích nghiệp vụ TP Hồ Chí Minh 15/05/2023 Xem thêm
5 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm