Trưởng bộ phận Kinh doanh

Báo cáo: Trưởng phòng Kinh doanh / Phó phòng Kinh doanh

Yêu cầu công việc: 

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan, tài chính ngân hàng

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực bảo hiểm, ưu tiên bảo hiểm phi nhân thọ

Ngoại ngữ: biết nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cơ bản

Kỹ năng trình bày, giao tiếp và thuyết phục tốt

Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Khả năng chịu áp lực công việc cao

Chức năng và nhiệm vụ:

Làm việc chặt chẽ với Trưởng phòng và Phó phòng Kinh doanh để củng cố thông tin và áp dụng chiến lược nhằm lấy được những hợp đồng bảo hiểm/ tạo ra những dịch vụ mới, bao gồm việc gọi điện thoại đến các khách hàng tiềm năng, thực hiện những chuyến viếng thăm, gặp gỡ chính thức

Phụ trách và hỗ trợ các hoạt động khai thác kinh doanh tại Bộ phận phụ trách

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và Bộ phận hàng tháng, hàng Quý do Công ty giao thể hiện trên hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động

Tham dự các chương trình đào tạo, hội thảo liên quan đến phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm phát triển năng lực của nhân viên

Đảm bảo mọi hợp đồng bảo hiểm tái tục sẽ được tiến hành cấp trước thời điểm hết hạn của hợp đồng cũ và sau đó chuyển đến khách hàng kịp thời

Đảm bảo mọi khách hàng hiện tại được chăm sóc tốt và các câu hỏi của họ đều được trả lời một cách thỏa đáng

Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ

Theo dõi và quản lý Nhân viên Kinh doanh trong việc phối hợp với bộ phận Kế toán để chi trả hoa hồng đại lý hoặc chi phí môi giới đến nhân viên kinh doanh kịp thời

Phối hợp với Phòng Bồi thường để đảm bảo tổn thất của khách hàng sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng và kịp thời

Phối hợp với phòng Underwriting và phòng Tái bảo hiểm để đảm bảo các bảng chào phí, hợp đồng bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, ấn chỉ sẽ được chuẩn bị và giao đến khách hàng kịp thời.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng/ Phó phòng kinh doanh và cấp trên

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm