Trưởng phòng Giám định & Bồi thường

Survey & Claim-01.jpg

Báo cáo: Phó Tổng Giám đốc phụ trách và/hoặc Tổng Giám đốc

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Bảo hiểm, Luật, Tài chính, Kinh tế, Phân tích và các ngành có liên quan

Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ Giám định, Bồi thường

Kinh nghiệm tối thiếu 05 năm về Giám định & Bồi thường tại vị trí tương đương

Nói và viết tiếng Anh tốt

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Khả năng xem xét, phân tích các thông tin chi tiết chính xác và đầy đủ

Kỹ năng giao tiếp và kiểm soát xung đột

Khả năng làm việc nhóm khi xử lý các vụ việc phức tạp

Năng động, nhiệt tình và sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao

Chức năng và nhiệm vụ:

Soạn thảo, xây dựng, góp ý và tham gia xây dựng các văn bản chế độ (quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ) của Công ty liên quan đến quy trình xử lý giải quyết khiếu nại, bồi thường theo đúng pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty

Phối hợp tuyển dụng, phát triển và quản lý nhân viên; đảm bảo năng lực chuyên môn của nhân viên phù hợp với dịch vụ khách hàng Công ty đề ra; giải quyết kịp thời các công việc chuyên môn với chất lượng tốt

Chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện của các nhân viên dưới quyền trong các công việc hàng ngày:

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thường cho khách hàng có sự kiện bảo hiểm

Kiểm tra tính hiệu lực của đơn bảo hiểm, các tài liệu liên quan đến sự kiện bảo hiểm khi xảy ra tổn thất trước khi đến hiện trường

Làm việc với nhân chứng và Người được bảo hiểm

Đến hiện trường phối hợp với Người được bảo hiểm, làm công tác giám định hoặc làm việc với các bên liên quan (công an, các bác sĩ, các giám định độc lập v.v..)

Báo cáo kết quả giám định

Theo dõi hồ sơ yêu cầu bồi thường cho đến khi giải quyết bồi thường xong

Các công việc khác theo tiến độ và yêu cầu của Phòng Giám định và Bồi thường

Đánh giá tổn thất của tài sản được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Điều tra nguyên nhân tổn thất và tính hợp lý khi xem xét khai báo của Người được Bảo hiểm

Xác định và tập trung vào các yếu tố trục lợi khi xử lý yêu cầu đòi bồi thường

Kiểm tra giá cả hợp lý và mức độ tổn thất

Đánh giá mức độ phức tạp và vạch ra kế hoạch xử lý các vụ việc phức tạp triệt để

Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan để liên kết với các garage sửa chữa

Cung cấp phân tích tổn thất và dự toán để hỗ trợ cho phòng Xét nhận bảo hiểm và các phòng Kinh doanh để thực thi các chiến lược kinh doanh

Đề xuất trình Ban lãnh đạo quyết định đối với những hồ sơ khiếu nại vượt thẩm quyền

Tham mưu cho Ban lãnh đạo các hướng có thể xử ý hợp lý phù hợp với quy trình Công ty và luật pháp

Phối hợp các Phòng/Ban chức năng khác để thực thi các chiến lược của Công ty

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên hoặc Ban lãnh đạo

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm