Trưởng Phòng Nhân sự cấp cao

HR-01.jpg

Báo cáoTổng Giám đốc

Yêu cầu công việc:

Tối thiểu có bằng đại học

Có kinh nghiệm và kiến thức về Quản trị Nhân sự

Ngoại ngữ: Thông thạo 4 kỹ năng trong Tiếng Anh

Thành thạo Word, Excel , PowerPoint và email

Kỹ năng giao tiếp và trao đổi xuất sắc

Kỹ năng trình bày xuất sắc

Khả năng khởi tạo; thái độ làm việc linh hoạt

Khả năng làm việc độc lập, khả năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm

Thông thạo Bộ Luật lao động, Thuế TNCN, các bảo hiểm bắt buộc

Chân thành, bảo mật

Chức năng và nhiệm vụ

Thực hiện các dự án nhân sự theo yêu cầu của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và/hoặc Chủ tịch.

Bảo đảm thông tin cập nhật trong Hệ thống thông tin nhân sự được chính xác và cập nhật.

Quản lý Hợp đồng lao động của toàn Công ty, bảo đảm các Hợp đồng lao động được theo dõi theo đúng luật và quy trình nội bộ.

Thiết lập hệ thống Mô tả công việc cho tất cả các nhân viên của các Phòng/ Ban, bao gồm việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự phát triển của Công ty.

Bắt đầu thiết lập hệ thống Đánh giá hoàn thành công việc (Hành vi, KPIs, Bảng điểm cân bằng). Làm việc và thảo luận với các Trưởng phòng để thiết lập và điều chỉnh theo từng thời điểm để bảo đảm KPIs góp phần vào sự thành công của Công ty.

Xây dựng ngân sách cho các nhân viên Phòng Nhân sự, chi phí của nhân viên Phòng Nhân sự và chi phí nhân sự của toàn Công ty.

Quản lý, điều hành, hướng dẫn, đào tạo và phát triển các nhân viên dưới quyền thực hiện công việc hàng ngày và phục vụ mục tiêu dài hạn.

Dàn xếp ổn thỏa các công việc hàng ngày và các vấn đề xung đột nội bộ.

Xây dựng quy trình, hướng dẫn thực hiện cho các nhân viên dưới quyền và hệ thống kiểm soát quy trình của Phòng Nhân sự.

Thiết lập SMART KPIs cho tất cả các nhân viên Phòng Nhân sự và đánh giá Hoàn thành công việc với hệ thống đánh giá theo điểm; thang, bậc, cấp bậc.

Thiết lập, điều chỉnh và bổ sung hệ thống Thang lương, bảng lương, các chính sách lao động tiền lương, các quy trình chuẩn để phù hợp với các dự án của Công ty và theo đúng yêu cầu của Bộ Luật lao động.

Quản lý lao động theo đúng các chính sách, quy định của Công ty và của các cơ quan Nhà nước. Bảo đảm các báo cáo lao động nộp cho cơ quan nhà nước đúng hạn.

Quản lý các vấn đề về bảo hiểm như tai nạn lao động, bảo hiểm sức khỏe/bảo hiểm tai nạn, các bảo hiểm bắt buộc khác (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế) cho toàn Công ty.

Quản lý, theo dõi thực hiện và bảo đảm tính chính xác của việc tính lương, thưởng và thưởng KPIs.

Quản lý các vấn đề lao động liên quan đến Người lao động nước ngoài (giấy phép lao động, bổ nhiệm, hồi hương v.v…)

Làm các khảo sát lương, thưởng, phúc lợi của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường hàng năm để bảo đảm lương, thưởng, phúc lợi của Công ty được cạnh tranh.

Phối hợp với Phòng Tài chính & Kế toán trong việc chi trả, chuyển khoản lương hàng tháng, khai báo thuế TNCN, chi trả và quyết toán thuế định kỳ.

Phối hợp với Công đoàn Công ty và các cơ quan chức năng để giải quyết ổn thỏa các tranh chấp lao động, các bất hòa và các xung đột nội bộ.

Tổ chức và tham dự các cuộc họp để giải quyết các vi phạm Nội quy công ty và vi phạm các hệ thống quản lý khác

Cung cấp các báo cáo thống kê lương, các theo dõi về nhân lực và các báo cáo chung về tình hình hoàn thành công việc của nhân viên.

Làm việc với các Trưởng Phòng/Ban để nắm bắt tình hình hoàn thành công việc của các Phòng/Ban khác

Xây dựng, thúc đẩy môi trường làm việc tốt. Xây dựng văn hóa tích cực cho Công ty.

Làm việc với Phòng Hành chính và Công đoàn để tổ chức các hoạt động của nhân viên, hỗ trợ các hoạt động đội nhóm và xây dựng sự thống nhất trong toàn tổ chức.

Tư vấn cho Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và/hoặc Chủ tịch các vấn đề liên quan đến Luật lao động và các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự.

Các công tác khác do Tổng Giám đốc chỉ đạo.

  Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vn  Tin tuyển dụng khác

  STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
  1 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
  2 Nhân viên Thiết kế đồ họa TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
  3 Nhân viên Kế toán TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
  4 Nhân viên Tái bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm
  5 Nhân viên Xét nhận bảo hiểm TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm