Tuyển dụng

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên kinh doanh Hà Nội 01/11/2018 Xem thêm
2 Nhân viên kinh doanh Hải Phòng 01/11/2018 Xem thêm
3 Trưởng bộ phận Kinh doanh TP Hồ Chí Minh 01/11/2018 Xem thêm
4 Phó phòng Kinh doanh Hải Phòng 01/11/2018 Xem thêm
5 Nhân viên Lễ tân – Hành chính TP Hồ Chí Minh 19/05/2018 Xem thêm