Hướng dẫn sử dụng E-voucher

QUY TRÌNH SỬ DỤNG E-VOUCHER ĐỂ MUA SẢN PHẨM BẢO HIỂM

Capture 1.PNG

Giải thích quy trình:

Bước 1. Chọn quầy hàng hoặc E-voucher của PAC.

    Trên Livin, khách hàng có thể chọn vào biểu tượng của PAC hoặc E-voucher. Trên mỗi phần đều có thể đến thẳng trang bán hàng trực tuyến của PAC.

Bước 2. Chuyển sang trang web bán hàng của PAC.

    Khách hàng sẽ được đến trực tiếp trang web bán Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy của PAC.

Bước 3. Nhập thông tin theo yêu cầu của trang web.

    Khách hàng nhập tất cả thông tin bảo hiểm bao gồm thông tin về xe, chủ xe và các thông tin liên quan khác theo yêu cầu. 

Bước 4. Ngoài ra, khách hàng sẽ nhập mã code của E-voucher để áp dụng việc cấn trừ phí bảo hiểm.                  

Bước 5. Xác nhận thông tin.

    Trang bán hàng trực tuyến sẽ tóm tắt lại tất cả thông tin liên quan đã được nhập bao gồm phí bảo hiểm sau khi đã cấn trừ E-voucher theo mệnh giá đã được quy định trên đó.                 

Bước 6. Khách hàng “Chọn” xác nhận những thông tin đã cung cấp trên trang web bán hàng trực tuyến của PAC.

Bước 7. Trả phí thông qua các cổng thanh toán PAC.

    Sau khi xác nhận, khách hàng sẽ được chuyển sang trang thanh toán qua các cổng liên kết của PAC (VNPay, Payoo, Momo).

Bước 8. Xác nhận thanh toán thành công.

    Sau khi khách hàng đã thanh toán thành công, hệ thống PAC sẽ gửi tin nhắn SMS xác nhận việc thanh toán phí bảo hiểm đính kèm với số Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và đường dẫn để tra cứu thông tin bảo hiểm cho khách hàng. 

Bước 9. Gửi Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và Hóa đơn điện tử qua Email.

    Sau khi thanh toán thành công, hệ thống của PAC sẽ gửi trực tiếp tài liệu bảo hiểm này về cho khách hàng thông qua Email mà khách hàng đã cung cấp.

Tin tức liên quan