Bồi thường

Đầu tiên, quý khách hàng vui lòng xem kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm để hiểu rõ quy trình bồi thường. Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc PAC qua số Hotline 0909 950 338.

 • CÁC VIỆC CẦN LÀM SAU TAI NẠN

  Áp dụng các biện pháp cần thiết để sơ cấp cứu để ngăn ngừa và hạn chế thương tật, cấp cứu.

  Ngay lập tức tiến hành những điều trị cần thiết và làm theo tư vấn của chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn.

 • THÔNG BÁO NGAY CHO PAC VÀ GIỮ LẠI MỌI BẰNG CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN

  Ngay sau khi có thể thực hiện được và trong mọi trường hợp trong vòng 30 ngày (hoặc từ 14 ngày theo nguyên tắc Cologne Re) kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bào hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PAC.

  Trung thực trong việc khai báo và cung cấp cho PAC những thông tin, bằng chứng và các chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm (tai nạn hoặc đau bệnh).

  Cung cấp chứng từ y tế như: giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật) do người có thẩm quyền của cơ sở y tế ký, đóng dấu.

  Trong vòng 1 năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi đến PAC đầy đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

 • GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

  Trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm: PAC sẽ tiến hành trả tiền bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm ủy quyền.

  Trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm hay thuộc điều khoản loại trừ: PAC sẽ giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm đầy đủ hoặc từ chối bồi thường.

 • THANH TOÁN BỒI THƯỜNG

  PAC sẽ thanh toán tiền bồi thường theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

   

  Chú ý: Các hướng dẫn trên chỉ có mục đích hỗ trợ quý khách hàng trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, các điều kiện & điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.