Bồi thường

Đầu tiên, quý khách hàng vui lòng xem kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm để hiểu rõ quy trình bồi thường. Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc PAC.

 • CÁC VIỆC CẦN LÀM SAU TAI NẠN

  Thực hiện những biện pháp cần thiết để hạn chế và giảm thiểu tổn thất đồng thời ngăn chặn những tổn thất khác có thể xảy ra.

  Liên hệ với cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và gọi cho PAC qua số Hotline 0909 950 338.

  Bảo vệ và giữ nguyên hiện trường để phục vụ việc giám định và điều tra.

 • THÔNG BÁO NGAY CHO PAC VÀ GIỮ LẠI MỌI BẰNG CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN

  Nếu bên thứ 3 có trách nhiệm liên quan trong việc gây tai nạn, xin vui lòng bảo lưu quyền của bạn để giữ bên thứ 3 chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn.

  Không thừa nhận, đề xuất, hứa hẹn về các khoản chi trả hoặc bồi thường có liên quan đến tai nạn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. 

 • ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

  PAC sẽ xem xét yêu cầu đòi bồi thường và phạm vi bảo hiểm theo khung thời gian quy định của pháp luật Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm hoặc thỏa thuận bổ sung bằng văn bản. 

 • GIẢI QUYẾT VÀ CHI TRẢ BỒI THƯỜNG

  Đối với trường hợp khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm, PAC sẽ giải quyết hồ sơ và tiến hành chi trả bồi thường theo quy tắc bảo hiểm và quy định của pháp luật.

  Đối với trường hợp khiếu nại không thuộc phạm vi bảo hiểm, sau khi đã đánh giá yêu cầu bồi thường, PAC sẽ thông báo cho quý khách kết quả kèm theo lý do cụ thể trong thời gian giới hạn theo quy định của pháp luật hoặc theo quy tắc bảo hiểm. 

  Chú ý: Các hướng dẫn trên chỉ có mục đích hỗ trợ quý khách hàng trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, các điều kiện & điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.