Bảo hiểm Tai Nạn Cho Lái Xe, Phụ Xe và Người Ngồi Trên Xe

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới. 

PHẠM VI BẢO HIỂM

Thiệt hại thân thể đối với đối tượng bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 1. Trường hợp Đối tượng bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Phú Hưng trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 2. Trường hợp Đối tượng bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Phú Hưng trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Phú Hưng ban hành theo Quyết định số 04/QĐ/BH-PAC-13 ngày 28/08/2013
 3. Trường hợp bị thương tật tạm thời:

  3.1. Đối với Số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 triệu đồng/người/vụ:

  Phú Hưng trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Phú Hưng ban hành theo Quyết định số 04/QĐ/BH-PAC-13 ngày 28/08/2013.

  3.2.  Đối với Số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/người/vụ:

  Tiền bảo hiểm = (tỷ lệ phần trăm của thương tật tạm thời quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật x 20.000.000 đồng) + Số tiền bảo hiểm x 0,1% x số ngày điều trị, tối đa không quá 180 ngày/vụ tai nạn.

  Số ngày điều trị được xác định bởi một trong hai trường hợp sau, tùy số ngày nào ngắn hơn:

  - Số ngày điều trị nội trú trong bệnh viện và điều trị sau khi xuất viện. Số ngày điều trị sau khi xuất viện được xác định theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.

  - Số ngày nghỉ không đi làm do hậu quả của tai nạn được xác định theo xác nhận của đơn vị công tác.

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

 1. Hành động cố ý gây thiệt hại của Chủ xe, Người điều khiển xe hoặc người có quyền lợi liên quan đến sở hữu, khai thác và sử dụng xe (chỉ áp dụng cho tai nạn đối với lái xe);
 2. Tại thời điểm xe tham gia giao thông xảy ra tổn thất, thiệt hại, xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành (chỉ áp dụng cho tai nạn đối với lái xe);
 3. Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp Người điều khiển xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe (chỉ áp dụng cho tai nạn đối với lái xe);
 4. Người điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, sử dụng ma túy và các chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật ở thời điểm xảy ra tổn thất;
 5. Xe đi vào đường cấm, khu vực cấm, đường ngược chiều, rẽ, quay đầu tại nơi bị cấm, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đi đêm không có thiết bị chiếu sáng theo quy định (chỉ áp dụng cho tai nạn đối với lái xe);
 6. Đua xe (hợp pháp hoặc trái phép); xe được bảo hiểm dùng để kéo xe khác không tuân thủ quy định của pháp luật;
 7. Xe chở hàng trái phép theo quy định của pháp luật (chỉ áp dụng cho tai nạn đối với lái xe);
 8. Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, thiệt hại có tính chất hậu quả gián tiếp như: Giảm giá trị thương mại, ngừng sản xuất, sử dụng, khai thác;
 9. Tổn thất xảy ra trong những trường hợp chiến tranh, khủng bố;
 10. Tổn thất xảy ra ngoài lãnh thổ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 11. Xe chở quá tải trọng hoặc quá số lượng người từ 50% trở lên (không bao gồm trẻ em dưới 07 tuổi) theo quy định trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đối với xe chở hàng căn cứ vào tải trọng, xe chở người căn cứ vào số người chở trên xe, đối với xe vừa chở người vừa chở hàng căn cứ vào tải trọng hoặc số người chở trên xe).
 12. Đối tượng bảo hiểm có hành động cố ý tự gây tai nạn.
 13. Đối tượng bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ.
 14. Đối tượng bảo hiểm sử dụng và ảnh hưởng của rượu, bia vượt nồng độ theo quy định của pháp luật, sử dụng ma túy và các chất kích thích tương tự khác.
 15. Đối tượng bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật.
 16. Đối tượng bảo hiểm bị ngộ độc thức ăn, đồ uống và sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.

PHÍ BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm được thể hiện rõ trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ XE, LÁI XE KHI XẢY RA TỔN THẤT

 1. Thông báo ngay cho Phú Hưng bằng văn bản, email, fax, điện thoại để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng);
 2. Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của Phú Hưng; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), Chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản cho Phú Hưng.
 4. Bên mua bảo hiểm/Chủ xe phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho Phú Hưng trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó;
 5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm và của pháp luật

TÀI LIỆU

Quy tắc và biểu phí bảo hiểm tự nguyện xe mô tô ban hành kèm theo Quyết định số 02-QĐ-BH-PAC-15 ngày 21.01.2015 của Phú Hưng.

Quy tắc và biểu phí bảo hiểm kết hợp xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 07-19-QĐ-PAC ngày 02.07.2019 của Phú Hưng.

Bảo hiểm liên quan

Hệ thống garage
Hiển thị dạng:
STT Tên garage Địa chỉ Điện thoại
1 Công ty Cổ phần TMDV Thần Châu Auto 171 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 028 3938 1294
2 Công ty TNHH TM Sửa chữa Ô Tô Thanh Giao 1 Ngô Văn Năm, Q.1, TP.HCM 028 3823 6445
3 Công ty TNHH Ô Tô Chính Hiệp 45 Xa Lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM 028 3744 2696
4 Doanh Nghiệp Tư Nhân TM-KT Khang Thành 20-22 Đường số 1, P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM 028 6287 2127
5 Công ty Cổ phần Ô Tô Phú Mỹ Lô B1, đường C2, KCN Cát Lái 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM 028 3742 5454

Không tìm thấy