Nhân viên Kế toán

Accounting-01.jpg

Báo cáo: Phó phòng / Trưởng phòng

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Thuế hoặc các ngành có liên quan
  • Ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có 1 năm kinh nghiệm
 • Am hiểu các Luật, quy định, chính sách thuế
 • Kiến thức về Microsoft Excel
 • Kỹ năng phân tích tốt và chú ý đến chi tiết
 • Kỹ năng phân tích, tổ chức và giao tiếp tốt
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao cũng như thời hạn chặt chẽ

Chức năng và nhiệm vụ:

  • Theo dõi tình hình sử dụng hoá đơn để lập báo cáo cho cục thuế đồng thời linh hoạt trong vấn đề đặt in, thông báo phát hành hoá đơn với cục thuế trước khi sử dụng
 • Nhập liệu hoá đơn vào phần mềm để theo dõi tình hình doanh thu xuất hoá đơn
 • Cuối mỗi quý trước khi lập báo cáo thuế, kế toán thuế phải đối chiếu hoá đơn đầu ra và hoá đơn đơn đầu vào so với dữ liệu của phần mềm để phục vụ cho khai thuế
 • Cập nhật các văn bản quy định về thuế nhằm đảm bảo thực hiện công tác về thuế phù hợp theo luật định
 • Kiểm tra các hoá đơn đã xuất cấp cho các đơn vị kinh doanh
 • Đối chiếu tình hình sử dụng hoá đơn tại các đơn vị kinh doanh
 • Kiểm kê hoá đơn theo quy định hoặc đột xuất tại các đơn vị kinh doanh
 • Khi phát sinh thanh toán cho nhà thầu nước ngoài, các khoản bất thường, kế toán thuế tiến hành khai, nộp thuế cho nhà nước
 • Hàng quý tiến hành khai thuế và nộp thuế cho nhà nước đối với thuế GTGT, Thuế thu nhập đại lý
 • Cuối năm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đạt lý

Đầu mỗi năm tiến hành khai và nộp thuế môn bài

Thực hiện các công nhiệm và nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vn



Tin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Kinh doanh TP Hồ Chí Minh 31/12/2023 Xem thêm
2 Trưởng bộ phận KInh doanh TP Hồ Chí Minh 31/12/2023 Xem thêm
3 Kỹ sư dữ liệu TP Hồ Chí Minh 15/05/2023 Xem thêm
4 Nhân viên phân tích nghiệp vụ TP Hồ Chí Minh 15/05/2023 Xem thêm
5 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm