Nhân viên Thiết kế đồ họa

Graphic designer-01.jpg

Báo cáo: Trưởng (Phó) phòng Hành chính

Yêu cầu công việc:

Học vấn: đại học chuyên ngành Thiết kế, Marketing, Truyền thông hoặc chuyên ngành có liên quan

Ngoại ngữ: tiếng anh thông thạo

Kinh nghiệm: 1-2 năm về thiết kế/ kỹ thuật số/ cơ quan truyền thông xã hội/ nhà xuất bản

Kỹ năng: có thể sử dụng/ quản trị các công cụ marketing kỹ thuật số, Google display network

Mối quan hệ: có mối quan hệ tốt với các công ty truyền thông

Chức năng và nhiệm vụ:

Hỗ trợ và phối hợp với các Phòng/Bộ phận để thực hiện các yêu cầu thiết kế và in ấn

Đề xuất ý tưởng, thực hiện công tác in ấn với nhà cung cấp và thiết kế các ấn phẩm cho Công ty như: logo, brochure, standee, backdrop, flash banner, leaflet, poster quảng cáo

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho PAC

Phụ trách in ấn số liệu kinh doanh hàng ngày từ yêu cầu của Phòng Kinh doanh

Tham gia thực hiện các sự kiện họp báo, hội chợ, triển lãm

Tham gia dự thảo báo cáo, bài phát biểu, thông cáo báo chí, nội dung trang web công ty, kịch bản, nội dung cho các phim quảng cáo và các tài liệu quảng cáo khác

Tìm kiếm các nhà cung cấp để phục vụ cho công tác tổ chức các sự kiện, in ấn các ấn phẩm công ty

Chụp ảnh cho các sự kiện của công ty

Thu thập, lưu giữ các chương trình quảng cáo, dữ liệu hình ảnh các sự kiện, phối hợp với phòng IT để cập nhật trên website công ty

Viết tin, bài quảng bá và quản lý nội dung website của công ty

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Kinh doanh TP Hồ Chí Minh 31/12/2023 Xem thêm
2 Trưởng bộ phận KInh doanh TP Hồ Chí Minh 31/12/2023 Xem thêm
3 Kỹ sư dữ liệu TP Hồ Chí Minh 15/05/2023 Xem thêm
4 Nhân viên phân tích nghiệp vụ TP Hồ Chí Minh 15/05/2023 Xem thêm
5 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm